Loading color scheme

Navrhneme a vytvoříme pro vás optimální řešení v poměru ceny a kvality s návratností investice k prováděným opatřením.

 

- Odborné poradenství
- Zhodnocení stávajícího stavu objektu
- Organizace schůze společenství vlastníků
- Vypracování projektové dokumentace
- Zajišťování a vyřízení stavebního povolení
- Vyřízení případných dotací
- Posouzení používaných materiálů
- Posouzení výhodnějších alternativ řešení
- Koordinace stavebních profesí

Projekce

- Studie proveditelnosti
- Energetický audit
- Průkaz energetické náročnosti budov
- Odborný posudek
- Energetické hodnocení
- Projektová dokumentace
- Statické posouzení
- Získání vyjádření dotčených orgánů
- Stavební povolení nebo ohlášení