by Radoslav Beňo

Izolační zasklení

Popis

Izolační skla jsou tvořena dvěma (dvojskla) nebo třemi (trojskla) tabulemi plochého skla, jejichž vzdálenost je vymezována distančním rámečkem. Distanční rámeček je naplněn vysoušecím prostředkem, který zabraňuje kondenzaci vodních par v meziskelním prostoru. Celoobvodové spojení skla s rámečkem je provedeno trvale plastickým tmelem (tzv. butylem), který působí jako bariéra proti úniku inertního plynu a proti pronikání vlhkosti do meziskelního prostoru. Vnější okraj je utěsněn trvale pružný tmelem, který zabezpečuje pevnost a odolnost proti mechanickému namáhání.

Důležité parametry izolačních skel

Hodnota U

 • Je základní měrná jednotka při stanovení tepelných ztrát
  stavebního dílce, udává množství tepla, které projde za časovou
  jednotku jedním m2 stavebního dílce při teplotním rozdílu
  vzduchu uvnitř a venku 1 Kelvin
 • Měrnou jednotkou je W/m2K
 • Čím je tato hodnota nižší,
  tím lepší tepelná izolace stavebního materiálu
 • Nízká ztráta tepla, daná lepší tepelnou izolací,
  vede k vyšší povrchové teplotě interiérové tabule
  a tím k vyšší pohodě v místnosti

Hodnota g

 • Součinitel propustnosti celkové energie slunečního záření udávaný v %
 • Skládá se z přímé transmise energie a sekundárního výdeje tepla
  prosklené plochy směrem dovnitř, který vzniká na základě
  absorbovaných slunečních paprsků
 • Pouze sklem může slunce prohřívat místnosti
  a přispívat tak k vytápění bez jakýchkoliv dalších nákladů
 • Co je v zimě vítáno, může být v létě ale nepříjemné,
  protože získání energie slunečním zářením znamená ohřev

Hodnota SC

 • Je poměr tepelné sluneční energie procházející daným zasklením
  k tepelné sluneční energii jaká by prošla za stejných podmínek čirým,
  nestíněným, okenním sklem dvojnásobné síly.
  Stínící koeficient definuje schopnost zasklení regulovat
  průchod tepelné energie.

Hodnota Lt

 • Součinitel určující celkový prostup světla sklem v %
 • Vyšší hodnota je lepším faktorem lidského vjemu
 • Jakékoli použití silnější vrstvy popř. přidání další skloviny
  hodnota se zhoršuje
 • Vývojem trhu jsou propagována skla s vyšší prostupností
  světla doporučována do izolačních trojskel

Zaměření
a kalkulace zdarma

Vlastní výroba
i montáž

Bezkonkurenční
zpracování

Seřízení
oken a dveří

Prostup tepla
celým oknem - UW

Hodnota určuje množství tepla, které přirozeně unikne optimálně seřízenými okny. Čím je hodnota UW nižší, tím udrží okno v interiéru více tepla.

OKNA ZASKLENÁ TROJSKLEM DOSAHUJÍ HODNOT:

UW = 0,7 - 0,8 W/m2K

Prostup tepla
izolačním sklem - Ug

Charakterizuje pouze tepelně izolační vlastnosti izolačního zasklení. Tento parametr nemůže nahradit informaci o prostupu tepla celým oknem.

Poskytuje informace o tom, kolik procent světla projde zasklením do interiéru. Trojsklo sice výborně tepelně izoluje, ale silnější pokovené vrstvy mohou do interiéru propustit méně světla.

Světelná
propustnost - Lt

Solární faktor - g

Hodnota uváděná v procentech charakterizuje to, jak může být interiér zdarma prohřátý slunečním teplem. Tuto informaci oceníte především u pasivních domů.

Teplý meziskelní rámeček

Pokud je použit termín „teplý“ meziskelní rámeček, pak se jedná o profil vyrobený z materiálu s nízkou tepelnou vodivostí. To znamená, že přenos chladu z venkovního skla na vnitřní bude rámečkem výrazně eliminován. Jako standard používáme rámeček SWISSPACER Advance šedý.

Protihlukové zasklení

Pomůže eliminovat hluk z okolí. V základu ho tvoří různě silné okenní tabule spojené rozšířeným meziskelním rámečkem. Ještě lepší odhlučnění zajistí tabule skla spojené několika speciálními protihlukovými fóliemi.

Hodnoty hluku, které se vnímají jako snesitelné, se pohybují okolo 36dB. Pokud je třeba dosáhnout vyššího akustického útlumu, lze zvolit i skladbu dosahující hodnot 42 dB a více. Vždy záleží na velikosti skla, zasklívací tloušťce, požadavku na tepelně izolační vlastnosti skel (hodnotu Ug) Návrh protihlukových skel je vždy vhodné konzultovat individuálně.

Bezpečnostní zasklení

Lepená (vrstvená) skla, kde je mezi tabulemi integrovaná jedna nebo více fólií. V případě rozbití sklo drží na folii.

Tvrzená (kalená) skla jsou mnohem pevnější a odolávají vyšším teplotám. Při rozbití praskne na mnoho malých kusů.

Protisluneční skla

Snižují prostup slunečního tepla do interiéru a omezují tak jeho přehřívání. Jde o buď o speciálně zabarvené sklo už ve hmotě nebo o sklo potažené vrstvou oxidů kovů. Jsou řešením pro velké prosklené plochy orientované na jih a západ a to především tam, kde není možné použít zastínění. Jde o řešení určené především pro komerční budovy.

Sklo ECLAZ s vysokým solárním ziskem

ECLAZ je vynikající volbou pro izolační trojskla, především u nových staveb.

V tomto provedení dosahuje Ug = 0,5 W / (m2 .K) při vůbec nejvyšších hodnotách solárního zisku (tepelný zisk ze slunečního záření) na trhu (až 60 %).

ECLAZ lze použít také pro izolační dvojskla s hodnotou Ug = 1,1 W/(m2 .K) při složení 4/16 Argon/4 mm a solárním ziskem 71 %.

DOPORUČUJE SE PRO:

 • Okna a francouzská okna v oblastech s chladným podnebím.
 • Severní a východní okna nebo okna s minimem slunečních paprsků.

Přečtěte si v našem Magazínu, na co se zaměřit při výběru plastových oken

Abyste si mohli vybrat nová a kvalitní plastová okna a dveře, musíte porovnávat parametry jednotlivých nabídek a vědět něco i o výrobě a materiálu, který se pro tento typ výrobků využívá. Jedině tak budete moci odlišit skutečnou kvalitu od méně hodnotných a problémových plastových oken a dveří, které vám také mohou být nabízeny.

Galerie

Poptávka

Konzultace, zaměření a kalkulace je u nás vždy ZDARMA.

  Zaškrtnutím tohoto políčka udělujete souhlas s používáním vašich osobních údajů v rámci všeobecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR)